About me

Ahoj,
co bych vám o sobě prozradil. Mám ženu, s ní 2 dcerky a ty mají rybičku. Ve focení se zaměřuji na svatební a rodinnou fotografii. Mám mnohaleté zkušenosti ve svatební fotografii, kdy největší zkušenost byla moje vlastní svatba a také několik mezinárodních, ať v doma v Čechách nebo ve světě. Být fotografem v jednom z nejdůležitějších dní je pro mě velkou poctou a zodpovědností a zároveň výzvou. Inspirace pro rodinnou fotografii pak čerpám z mých dcer a díky nim vím, co na děti platí, aby byly přirozené. Focení jako takové je mým koníčkem a vášní do které dávám vše. Snažím se být kreativní a zachytit atmosféru události tak, aby Vás fotografie přenesla do dané chvíle a oživila vzpomínku. Kladu důraz na přirozenost, bezstarostnost a sílu okamžiku. Na přátelskou atmosféru a aby vás focení bavilo a bylo pro vás zážitkem. Jsem připraven zodpovědět vaše veškeré otázky.

Hello,
what should i write about myself. I have wife, 2 daughters with her and they have a fish. Im focuedon wedding and family photography. I have had years of  experience in wedding photography, when the bigeest was my own wedding and some international weddings – in CZE or all around the world. To be a photographer in one of the most important day of life is big onr for me and a challenge at once. Inspriation for family photography are my daughters and thanks to them i know, how to deal with children to be natural. Photogrpahing is my hobby and passion in which i put all my best. Im trying to be creative and catch atmosphere of the event.  This takes you back in time at that place, at that moment and evoke memories. I put emphasis on nature, friendly atmosphere and power of the moment. Photoshooting must be fun and pleasure experience. Feel free to contact me with all your wishes and questions.

InstagramFacebook